Undervisningsforløb i klasseværelset

(Hent som pdf)

 

GOLDdigger kan supplere skolens / gymnasiets obligatoriske undervisning om guldalderen i Danmark og er velegnet i tværfaglige temaforløb indenfor fagene billedkunst, dansk og historie. Med P.C. Skovgaard som prisme sættes både tidens historiske begivenheder, kultur, religion og filosofi i spil. Forløbet på Skovgaard Museet kan med fordel suppleres både før og efter ved hjælp af lærermaterialet her på hjemmesiden.

GOLDdigger er derudover oplagt som udgangspunkt for at diskutere identitet i dag – hvad betyder det sted man lever og de mennesker man møder for udviklingen af ens personlige identitet? Hvad er danskhed i dag? Hvilken rolle spiller politik og religion for den enkelte og i samfundet? Lærermaterialet byder også på eksempler på nutidig billedkunst, der anvender landskabet som motiv på forskellig vis.

Identitet i dag
Skovgaard Museets undervisningsforløb GOLDdigger belyser både landskabsmaleren P.C. Skovgaard og guldalderen gennem tre vinkler på begrebet identitet: personlig identitet, åndelig/religiøs identitet og national identitet. De tre vinkler på identitet var relevante dengang og er i høj grad også relevante i dag, hvor de for eksempel jævnligt optræder i den offentlige debat. Som forberedelse til eller opfølgning af forløbet GOLDdigger på Skovgaard Museet foreslår vi derfor, at klassen diskuterer, hvad identitet er i dag. I er velkomne til at printe de følgende sider ud til eleverne og bruge de forskellige links som baggrundsstof i det videre arbejde i klassen.Hvem tror du, du er?

 • En del af det at være menneske er at være sig selv, sammen med andre.

 • Vi er alle født af forældre. Vores familie har på mange forskellige måder indflydelse på, hvem vi er som personer.

 • Vi er født i et bestemt land. Det har også betydning for vores opfattelse af, hvem vi er. Måske har vi – midlertidigt eller permanent – oplevet at flytte og bo i et andet land. Det har indflydelse på vores opfattelse af, hvem vi er.

 • Den by, vi bor i, præger vores liv. De nære omgivelser, by eller land, har betydning for den, vi er.

 • Vores venner og kammerater, i skolen og til sport eller andre aktiviteter, påvirker vores holdninger i det daglige. De mennesker, vi omgås, har betydning for hvem vi er.

 • I Danmark bliver mange konfirmeret – eller nonfirmeret – i 7. eller 8. klasse. Samfundets religiøse og kulturelle ritualer og traditioner har betydning for vores opfattelse af, hvem vi er.

 

National identitet


Vores nationale identitet fortæller om vores egenart som folk. For nogle er dansk identitet knyttet til landets demokratiske styreform, ytringsfrihed og grundloven. For andre handler national identitet om julemad, dansk design og fodboldlandskamp. Forskellige opfattelser af national identitet kan medføre konflikter på grund af forskellige kulturer og traditioner. Tænk på de konflikter, der har været på Nørrebro i København mellem indvandrere, etniske danskere og unge autonome.

 • Hvad er national identitet for jer? Hvornår er man dansk?

Litteratur og artikler omkring National identitet

http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE840513/pas-paa-den-omverdensangste-danskhed/

http://www.information.dk/248081

Torben Fledelius: Hvad er så danskhed?, 2005

Læs om danskhedens mange facetter: http://www.multisamfund.dk/sammenhold/danskhedens_facetter.htm

H.C. Andersens fædrelandssang I Danmark er jeg født fra 1850 er indspillet og sunget af Isam B i 2008.
Se og hør den her: http://www.myspace.com/video/isam-b/i-danmark-er-jeg-f-dt/23323947

En anden sang af samfundskritikeren Poul Henningsen fra 1940 / 2. verdenskrig hed Man binder os på mund og hånd.
Se og hør Outlandish og Isam B’s version her: http://www.youtube.com/watch?v=08wkI5RJHX4


 • Hvilke betydninger kan det have, at Isam B har indspillet lige netop de sange, når vi diskuterer national identitet?
Læs interview med Isam B

 

Åndelig identitet


At deltage i et religiøst fællesskab kan skabe tryghed og fællesskab. For nogle mennesker er religionen en støtte, for andre en begrænsning. Tænk på betydningen af en smuk begravelse. Religiøse tilhørsforhold kan også skabe konflikter. Tænk på Muhammedkrisen i 2005 eller konflikterne mellem Israael og Palæstina.

 • Hvad er åndelig eller religiøs identitet for jer??

Litteratur og artikler omkring Åndelig identitet

Faktalink om Muhammedkrisen her: http://faktalink.dk/faktalink/titelliste/muha00

Artikel: ”Tolerance på prøve”, http://www.religion.dk/artikel/248578:Undervisning--Tolerance-paa-proeve

PDF, ”Fester og højtider”: http://www.troensverden.gyldendal.dk/kristendom/bilag8.pdf

 • Hvilken betydning har ens religiøse baggrund for den man er? Har alle en religiøs identitet? Er det åndelige en vigtig del af vores identitet som menneske? Hvorfor?

 

Personlig identitet


Vi danner vores personlige identitet i samspil med andre mennesker. Tænk på hvor meget gode venner og familie betyder. Andre mennesker kan også skabe problemer for én. Tænk på de tilfælde, hvor nogle bliver mobbet eller presset til at begå kriminalitet.

 • Hvad er personlig identitet for jer? Hvornår er man ”nogen”?

Litteratur og artikler omkring Personlig identitet

Artikel: ”Generation for rummelig”:http://www.information.dk/271680

Artikel: ”Identitet på nettet”: http://www.emu.dk/webetik/web20/identitet/index.html

 • Hvad betyder troværdighed for den personlige identitet? I dag kan man have forskellige identiteter i virkeligheden og på nettet. Hvilke forskelle er der på den virtuelle og fysiske personlige identitet?

 


 

.