Credits

 

Koncept: Skovgaard Museet og Tripledesign

Indholdsudvikling og research: Trine Grøne, Skovgaard Museet

Design: Tripledesign: Marianne Tietge og Maiken Nysom

Iscenesættelse: Carte Blanche, egnsteatret i Viborg: Sara Topsøe og Steen Mols

GOLDdigger er realiseret med midler fra Kulturarvsstyrelsen.

 

Tak til

8. klasse på Friskolen i Viborg og vicerektor Susanne Galsgaard
Gymnasieelever fra 1.y på VGHF i Viborg
Gymnasielektorerne Ditte Bang Skovgaard-Hansen og Henrik Damgaard Andersen fra VGHF
Journalist og forfatter Rikke May Kristthorsson
Misfeldt Reklamefotografi, Viborg
Printfactory, Viborg

 

Billedreferencer

Skovgaard Museet

P.C. Skovgaard:
Bøgestamme med afblæst gren 1858, olie på lærred, 40 x 62,5 cm
Børn i skovbrynet ved Nysø, 1868, olie på lærred, 50 x 42 cm
Cathrine Elisabeth Skovgaard olie på lærred, 59,7 x 43 cm
Engdrag, u.å., olie på lærred monteret på malepap, 16 x 17 cm
En Skovsø, Badende drenge ved Bondedammen, 1867, olie på lærred, 97 x 126 cm
Forgrundsstudie med marksten, tidsler i blomst m.v., 1847, 22 x 27 cm
Forgrundsstudie med tagrør, u.å., 25,5 x 21 cm
Gade i Vejby med Vippebrønd, 1836, olie på lærred, 29 x 35,5 cm
Georgia Skovgaard, blyant på papir, 23 x 19 cm
Gurre Vang, 1840, 20,1 x 31,6 cm
Hassel og eg på et stengærde 1860, olie på lærred, 32,7 x 36,7 cm
Italiens Bjerglandskab, 1854, olie på lærred, 38 x 52 cm
Joakim og Niels, kunstnerens sønner 1868 olie på pap, 20x22 cm
Kunstnerens villa i Rosenvænget under opførelse, 1860, olie på lærred, 44 x 70 cm
Luftstudie mod aftensolen, u.å, 22 x 32 cm
Niels Skovgaard, 13 år, 1871, olie på lærred, 59 x 43 cm
Parti fra udkanten af Tisvilde Skov, 1845, olie på lærred, 89 x 137 cm
Parti ved Strandmøllen, 1851. Olie på lærred, 25 x 33 cm.
Pige på kæmpehøj ved Vejby 1938 10 x 15 cm
Portræt af Georgia Schouw, 1849, blyant på papir, 23 x 19 cm
Portræt af Joakim Skovgaard 14 år gammel, 1871, olie på lærred, 59 x 43 cm
Portræt af Lorenz Frølich, 1845, autografi, 14,6 x 13,2 cm
Portræt af maleren J.Th. Lundbye, 1848, autografi, 24,3 x 17,3 cm
Portræt af Orla Lehmann, 1842, kobberstik, 11,6 x 9,1 cm
Portræt af P.C. Skovgaard, 1845, autografi, 27,3 x 23,7 cm
Portræt af Susette Cathrine Skovaard, 7 år gammel, olie på lærred, 59,7 x 43 cm
Portræt af Vilhelmine Skovgaard, 1836, olie på lærred, 23 x 17,5 cm
Professor N L Høyen skal i audiens hos Paven, 1854, olie på lærred, 20,5 x 29,8 cm
Selvportræt, 1839/1840, blyant og kul på papir, 31 x 44 cm
Sivstudier, 1868, 21,5 x 41 cm
Skovsø i måneskin 1837, olie på lærred, 45 x 53 cm
Sommerdag ved Møns Klint, 1850, olie på lærred,  32,5 x 42,5 cm
Stille sommeraften ved en indsø. Bondedammen i Hellebæk, unge mødre vasker tøj, 1860, olie på lærred, 80 x 100 cm
Storkeegen, Jægerspris, 35,4 x 58,7 cm
Stuen i Vejbye. Kunstnerens barndomshjem, 1847, 23 x 28,5 cm
Taleren på Møn set fra stranden, 1850, 17,6 x 39 cm
Udsigt over havet fra Møns klint, 1850, olie på lærred, 124 x 185 cm
Udsigt fra Himmelbjerget mod Gl. Ry, 1867, olie på lærred, 29 x 44 cm
Udsigt fra stuen i Vejbye, 1853, 11,6 x 18,6 cm
Udsigt mellem træer over Skarrit Sø, 1845, olie på lærred, 27 x 42,5 cm
Udsigt over havet fra Møns Klint, 1850, olie på lærred, 124x185 cm
Åløb med siv, 1853, 26,8 x 51,2 cm

 

Constantin Hansen, Interiør med Georgia Skovgaard og sønnerne Joakim med byggeklodser og Niels stående på moderens skød, 1860, olie på lærred, 43,5 x 51,5 cm

J. Th. Lundbye: Vinterlandskab uden sne. Julebæksbroen med udsigt mod Kullen og Höganäs, 1848, olie på lærred, 59 x 62 cm

Wilhelm Marstrand, Portræt af maleren P.C. Skovgaard, 1866, olie på lærred, 48,5 x 39,8

 

Statens Museum for Kunst:

P.C. Skovgaard, malerier og tegninger:
Parti af Delhoved Skov ved Skarre Sø, 1847, olie på lærred, 75 x 110 cm,Inventarnr. KMS529
Egetræer i Nordskoven ved Jægerspris, 1843, olie på lærred, 129 x 189 cm, Inventarnr. KMS413
Landevej ved herregården Vognserup. Lundbye sidder ved vejkanten og tegner, 1849, olie på lærred, 112 x 162 cm, Inventarnr. KMS580
Stue i Vejby, 1843, olie på lærred, 23 x 28,5 cm, Inventarnr. KMS3166
Portræt af Kunsthistorikeren N.L. Høyen, u.å., blyant på papir, 12 x 19 cm,Inventarnr. KKS1982-8
Skovsø. På bredden ses stammerne af store træer, 1872, blyant på papir, 21,5 x 13 cm,Inventarnr. KKS21441/23 verso
Bøgeskov i maj, motiv fra Iselingen, 1857, olie på lærred, 189,5 x 158,5 cm, Inventarnr. KMS4580

 

Øvrige kunstnere
J.Th Lundbye, En Kostald, 1844 , olie på lærred. 62 x 95 cm, Inventarnr. KMS446
J.L. Lund, Skovlandskab ved Bagsværd Sø, 1840-42, olie på lærred, 36 x 43 cm, Inventarnr. KMS397
C.W. Eckersberg, Landskab med stente, Møen 1810, 58 x 74,8 cm., Inventarnr. KMS7694
Ruisdael, Jacob Isaacksz van, Vej forbi egetræer, aften, 1643-1682, olie på lærred, 53 x 67 cm, Inventarnr. KMS372

Copyright: SMK foto

 

Privateje:

P.C. Skovgaard, Parti fra udkanten af Tisvilde Skov, u.å., akvarel, på papir, 36,5 x 24 cm Foto: Ole Akhøj

 

Fuglsang Kunstmuseum:

C.W. Eckersberg, Møns Klint. Udsigt til Sommerspiret, 1809. Olie på lærred. Foto: Ole Akhøj

 

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet

A. Schiøtt, Portræt af J.L. Lund, 1854, olie på lærred, 84,2 x 70 cm

 

Vestsjællands Kunstmuseum

P.C. Skovgaard, Udkanten af Tisvilde Hegn. Blæst, 1844. olie på lærred, 27,6 x 35 cm, Foto: Sune Berg

 

Thorvaldsens Museum

Ferdinand Richard, En malerstue på Charlottenborg, ca. 1839, olie på lærred, 41,9 x 47,1 cm, Foto: Kit Weiss

 

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

Constantin Hansen, Den Grundlovgivende Rigsforsamling, 1860-64, olie på lærred, 338 x 500 cm. Copyright: Museet.
J. Th. Lundbye: Bragesnak, 1843, pennetegning farvelagt med blå og brun vandfarve, 20,5 x 27,3 cm

 

Øvrige værker:

Wikimedia Commons
www.wga.hu

 

Avisartikler:

”Pøbelen på Ulkestrup Mark”. Tak til Lisbeth Pedersen fra Kalundborg Museum og Gudrun Lund fra Holbæk Museum for at stille artiklen til rådighed som lærermateriale. Artiklen var i Weekendavisen 27. maj 2011. Vi gør opmærksom på at kopiering af artiklen til undervisningsbrug skal foregå i henhold til de enkelte skoler og institutioners egne aftaler med Copydan.

Susette Skovgaard i Berlingske Tidende 1934-36

 

Litteratur:

Adriansen, Inge, Nationale symboler i det danske rige 1830-2000, bd. 1: Fra fyrstestat til nationalstat og bd. II Fra undersåtter til nation, Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2003.

Bramsen, Henrik, P.C. Skovgaard, Ejnar Munksgaards Forlag, København, 1938.

Broeng, Gitte, Sommerrejsen tilbage. På sporet efter den tabte tid – med Bredahl, Hartmann, Seidler, Westerberg og Zunino. Hurricanepublishing, 2010.

Eckersberg, C.W., Forsøg til en Veiledning i Anvendelsen af Perspektivlæren for unge Malere, Thieles Bogtrykkeri, København, 1833.

Eller, Poul, N.F.S. Grundtvig portrætter. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, 1962.

Filosofi. Nyere tid.  Politikens Forlag, 1993.

Folkehøjskolens Sangbog, Foreningens Forlag, Odense, 1986.

Grand, Karina Lykke og Oelsner, Gertrud (red.): P.C. Skovgaard, dansk guldalder revurderet,  Aarhus Universitetsforlag, 2010.

Grundtvigsk Forum, 16 kernesalmer af N.F.S. Grundtvig, udvalgt og kommenteret, 2008.

Gyldendal og Politikens Danmarks historie 1800-1850, bind 10 (Fra reaktion til grundlov, af Claus Bjørn) og bind 11 (Det folkelige gennembrud og dets mænd, af Kristian Hvidt). Red. Olaf Olsen.
Gyldendalske Boghandel, København, 1990.

Høyen, N.L., Niels Laurits Høyens Skrifter, udgivne ved J.L. Ussing, Gyldendal 1871-76.
Jensen, Poul, Presse, penge og politik 1839-48,  G.E.C. Gads Forlag, København, 1970.
KID og Weilbachs kunstnerleksikon, www.kid.dk
Kragh, Helge, Natur, Nytte og Ånd, 1730-1850. Dansk naturvidenskabs historie, bd. 2, 2005  Århus Universitetsforlag, Århus

Liedman, Sven-Eric, De politiske ideers historie, G.E.C. Gads Forlag, København, 2000.

Lübcke, Poul, Politikens filosofi leksikon, Gyldendals Bogklubber, 2000.

Monrad, Kasper, Hverdagsbilleder. Dansk Guldalder – kunstnerne og deres vilkår, Christian Ejlers Forlag, København, 1989.

Politikens filosofileksikon, Politikens Forlag København, 1983.

Rhode, H.P: Om P.C.Skovgaards Grundtvig-portrætter in ”Fund og Forskning”, bd. 11, 1964

Rubow Jørn, Dansk guldalder. målninger, teckninger, skulpturer. Nationalmuseets utställningskatalog nr. 285, Nationalmuseum Stockholm,1964.

Røder, A., Landskabsmaleren P.C. Skovgaard, Karl Køsters Kunstforlag, 1902.
Søndberg, Olaf, Den danske revolution 1830-1866, Forlaget Systime, 1999.
Skovgaard, Bente, Sommerrejsen 1843, Statens Museum for Kunst, 1989.

Skovgaard, Joakim, Barndom og ungdom, udgivet af Henning Høirup, Skovgaard Museet, Viborg, 1962.

Skovgaard, Peter, Beretning om Skovgaard Museet i Viborg 1943-1944, F.V. Backhausens Bogtrykkeri, 1945.

Udsigt til Guldalderen, Storstrøms Kunstmuseum og Skovgaard Museet, 2006.

Wiborg, K.F., Kritik over de ved Det Kongelige Akademi for de skønne Konster offentlig udstillede Malerier, 1838, J. H. Schubothes Boghandlings Forlag, København, 1838.

Wiborg, K.F., Konstudstillingen 1841, Forlagt af universitetsboghandler  C.A. Reitzel, Kjøbenhavn, 1841.

Skovgaard Museets brevarkiv

 

WEB-kilder

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Offentlig_social_forsorg
/Frederik_Christian_Krebs

http://www.litteratursiden.dk/analyser/grundtvig-n-f-s

http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig/hvornaar-levede-grundtvig.html

http://danmarkshistoriskoversigt.systime.dk/1788-landboreformerne/24-adam-oehlenschlaeger-faedrelandssang-der-er-et-yndigt-land-1819.html

http://brevarkivet.thorvaldsensmuseum.dk/personer/lund-j-l

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=6514 Om Fredskovordningen, Danmarks Naturfredningsforening

http://www.litteratursiden.dk/analyser/grundtvig-n-f-s

http://www.ft.dk/Undervisning/Grundloven/Opgaver/Magtens%20tredeling.aspx

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/%C3%98vrige
_danske_byers_og_omr%C3%A5ders_historie/Strandm%C3%B8llen

http://www.archive.org/stream/carlplougsdigte00plougoog/carlplougsdigte00plougoog_djvu.txt

http://fagweb.rosborg-gym.dk:8013/Nationalliberalisme%20og%20landskabsmaleri%20-%20tekst.doc

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Fakta/Skovhistorie/

http://danmarkshistorien.dk/perioder/den-yngre-enevaelde-1784-1848/udenrigspolitikken-indtil-wienerkongressen/

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/valgret-1835-1915/

Amstrup, Niels: Anarki versus orden. Rousseau og Kant om international politik, pdf genereret 24-1-2006:
http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/po/po_0024-PDF/po_0024_93169.pdf

http://www.kristendom.dk/artikel/338700:Folkekirkelige-organisationer--10-vigtige-ting-om-Indre-Mission

 

Salmer og Musik:

N.F.S. Grundtvig, Blomstre Som en Rosengård, Sankt Annæe Pigekor, Årets gang i Helligåndskirken,

Steen Steensen Blicher, Kær Est Du, Fødeland, Danmarks Radios Pigekor, 2005

A. Oehlenschläger, Der Er Et Yndigt Land, Aksel Schiøtz, Danske sange vol. 4, 1991

H.C. Andersen, I Danmark Er Jeg født, Isam B, 2007

H.C. Andersen, I Danmark Er Jeg Født, Københavns Drengekor , Årets krans, u.å.

N.F.S. Grundtvig, I Al Sin Glans Nu Stra?ler Solen, Kammerkoret Camerata, Danske bryllupssalmer, 2008

N.F.S. Grundtvig, Den Signede Dag, Erik Grip, De levendes land, 1983

N.F.S. Grundtvig, Tør End Nogen Ihukomme, Den danske Salmeduo, De dybeste lag, 2009

N.F.S. Grundtvig, Rejs Op Dit Hoved al Kristenhed, Petra Iversen, En nåde uden mål, 2006

Steen Steensen Blicher, Langt højere Bjerge, Pia Raug, Hjertesproget, 1993

 

J. W. v. Beethoven Måneskins-sonaten: Sonata quasi una fantasia op. 27 nr. 2 i cis-mol for klaver, 1801.Sonata No. 14 C# minor (Moonlight) , Opus 27/2
http://www.piano-midi.de/ogg.htm#beethoven
Fremført af Peter Johnston
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beethoven_Moonlight_1st_movement.ogg   

 

Hector Berlioz, Roman Carnival Overture, op. 9, færdigkomponeret 1843
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hector_Berlioz_-_roman_carnival_overture,_op._9.ogg
http://musopen.org/music/piece/195
Fremført af Skidmore College Orchestra

Frederic Chopin, Nocturne in D-flat Major, Op. 27, Nr. 2, 1836
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nocturne_in_D-flat_Major,_Op._27,_No._2_xo.ogv
http://musopen.org/music/piece/302  
Fremført af Paul Pitman

Clara Schumann, Scherzo no. 2 Op.14, for klaver, 1845
http://musopen.org/music/piece/527

Fremført af Felipe Sarro
Kilde: http://musopen.org/